• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube


1 .)      ਇਕ ਵਾਰ ੧ ਜੱਟ ਤੇ ੧ ਮੇਮ ਜਹਾਜ ਚ ਇੱਕਠੇ ਬੈਠ ਜਾਦੇ ਨੇ .... ਮੇਮ
           ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਵੇਰ੍ਸਿਟੀ ਚ H O D ਸੀ ਉਸਨੁ ਆਪਣੀ ਪਢ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ
           ਮਾਣ ਸੀ ...... ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੰਕੋਵੇਰ ਦਾ ਸੀ . ਮੇਮ ਨੇ ਸੋਚੇਯਾ ਜੱਟ
           ਸਿਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਯੋਂ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਨਾਯੀਏ . ਓਹ ਕੇਹਂਦੀ ਆਓ ਜੱਟ
           ਸਾਹਬ ਕੋਈ ਗਾਮੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ............ ਜੱਟ
           ਨਹੀ ਮੰਨੇਯਾ ............ਮੇਮ ਕੇਹ੍ਨਦੀ :- ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ
           ਸੋਖਾ ਹੈ ਸਬ ਤੋਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਮੈਂ ੧ ਸਵਾਲ ਪੁਛਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ
           ਨਹੀ ਆਯਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ $ 5 ਦੇਵੋਗੇ ...ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ੧ ਸਵਾਲ
           ਪੂਛਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂ ਨਹੀ ਆਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂ $ 100 ਦੇਵਾਂਗੀ........
           ......
           .ਜੱਟ ਮੰਨ ਗਯਾ ਕੇਹਂਦਾ ਭੇਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ
           ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਛੋ ਕੀ ਪੂਛਨਾ ਹੈ ?
           ਮੇਮ :- WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN MOON
           AND EARTH ?
           ਜੱਟ ਨੇ ੧ ਮਿੰਟ ਨਹੀ ਲਾਯਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ.....ਜੇਬ ਚ
           ਹਥ ਪਾਯਾ $ 5 ਕੱਡੇ ਤੇ ਮੇਮ ਨੂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਹਂਦਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ
           ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜੇ .....
           ਜੱਟ :- ਬੀਬੀ ਜੀ TIME ਉਨ੍ਨਾ ਕੁ ਹੀ ਲਯੋ ਜਿੰਨਾਮੈਂ
           ਲਾਯਾ ,.....ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੇ ਓਹ ਕੇਹੜੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ 5 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ
           ਪਹਾਢ਼ ਤੇ ਚਰ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ?..............
            ............... ...ਮੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੱਟ
           ਕੇਹਂਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ TIME ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ,....
           ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ TIME ਨਹੀ ਸੀ ਲਾਯਾ
           ਮੇਮ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਰਸ ਚੋ 100 $ ਕੱਡੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂ ਦੇਕੇ ਕੇਹਨ ਲੱਗੀ,:-
           ਜੀ ਮੈਨੂ ਨਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਓਹਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ?........
           ਜੱਟ ਨੇ ੧ ਮਿੰਟ ਨਹੀ ਲਾਯਾ.....ਜੇਬ ਚ ਹਥ ਪਾਯਾ $ 5 ਕੱਡੇ ਤੇ ਮੇਮ
           ਨੂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਹਂਦਾ ਆਹ ਲਵੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂ ਆਪ ਨਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ
           ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜੇ.. :.............................
2.  )        ਲਓ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ....ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ ਦੀ ਜੱਟ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪੈ ਗਈ ...ਤੇ ..ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ                       ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣੀ ਹੈ ...ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ...ਅੰਗਰੇਜ ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ...ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ .....ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ......ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਾਹ ਪੁਛਣ ਲਈ ਇਕ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ,....ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ...ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਟ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ..... ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਟ ਚੜ ਜਾਣਾ ...ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਢਿਡ ਚ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ......ਅੰਗਰੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਵ ਪੁਛਿਆ ......ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਟ(Vigorous slap )2nd ( twisting )3rd ( hot )4th (stomach) ....ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ
ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁਛਿਆ ......ਬਜੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ...ਆਹ ਵੱਟੇ ਵੱਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਜਿਓ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ .....ਅੰਗਰੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਵੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ...ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ 1st ਵੱਟ ( line of soil )2nd (turn right )....ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਗੇ......ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂਹਰਲੇ ਵਰਾਂਡੇ ਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸ ਪਈਆਂ .....ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਢਾਟੀ ਬੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ......ਥੋਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਝਾਟੇ ਢਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ......ਜੇ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਥੋਨੂੰ ਕਹਿਦੋ ਫੇਰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾੰਦੇ ਨੇ ਥੋਡੇ ........ਅੰਗਰੇਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ...ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਤਲਵ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ......ਯਾਰ .ਮੈਂ ਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬੀ.... ਥੋਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋਨੂੰ ਅਮਾਨਤ .....ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ what ਹੈ .....ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਵ ਹੈ.... ਕੀ .............ਤੇ ਥੋਡਾ ਸਾਲਾ ਅਜੇ ਵੱਟ ਨੀ ਮੁੱਕਿਆ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ..

Link With In

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...